Archive for Jaap Louisse

Gedichten

Icarus

Tussen Honolulu en de westkust
vlieg ik tussen zon en oceaan,
begrijp ineens hoe alles is,
vanwaar wij komen en waarheen wij gaan.

De kosmos is zeer goed en louter schoonheid,
de mensen zijn mischien een beetje slecht;
ik wil mij voortaan aan het hoogste wijden,
de kleine dingen komen wel terecht.

Ik heb het lot, het doel, de zin begrepen,
ik ken mijn taak, ver boven ’t daaglijks brood;
voor de essentie zal ik voortaan leven
de uren die mij scheiden van de dood.

Andreas Burnier

Hy ruste van zynen arbeid

Hy ruste van zynen arbeidHy ruste van zynen arbeid. Naar zyn verlangen verliet hy deze wereld, zonder enig gevoel van smarten. Benyden wy hem die zalige rust dan niet, maar leeren wy de zekerheid van den dood, en de onzekerheid van deszelfs komste zoodanig beseffen dat wy steeds rustig en met een kalm gelaat dezelven verbeiden om zoo te kunnen sterven gelijk Brunings stierf.