Korte citaten

Eerst komt het leven, dan de strijd,
daarna de dood en is men alles kwijt.

– Tekst op een hek in Spaarndam

De wijze wordt niet verrast door de dood, hij is altijd gereed te vertrekken.

– Jean de la Fontaine, frans schrijver, 1621 – 1695

Neem blijmoedig afscheid van het leven, zoals een rijpe olijf valt, die de natuur zegent en dankbaar is jegens de boom waaraan zij groeide.

– Marius Aurelius, keizer van het Romeinse rijk, 121 – 180

Wij hoeven niet bang te zijn voor de dood: als hij er is, zijn wij er niet en als wij er zijn, is hij er niet.

– Epicurus, grieks filosoof, 341 v.C. – 270 v.C.

Zou het niet veel plezieriger zijn om de dood als het hoogtepunt van het leven te zien, de enige bereikbare zekerheid ?

– Herman van Veen, Nederlands cabaretier, geb. 1944

Als ik wist dat ik morgen zou sterven, zou ik vandaag nog een boom planten.

– Maarten Luther, kerkhervormer,1483 – 1546

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.

– Salvador Dali

Het uur is aangebroken om te gaan
Ieder van ons volgt zijn eigen weg
Ik om te sterven, jullie om te leven
Wat beter is dat weet alleen God

– Plato

En wat ik de afgelopen jaren twintig jaar geleerd heb, is dat ik de enige ben die kan beoordelen wat mijn grenzen zijn.
En als ik de horizon van de komende twintig jaar zie, zijn er geen grenzen.
Met deze kennis ben ik zover gekomen als voor mij mogelijk is; het ouder worden is hier gestopt, en nu kan het alleen maar beter worden.

– Gloria Naylor (uit Woorden van Wilskracht)

Geest is leven
Hij stroomt door mijn dood eindeloos als een rivier onbevreesd de zee te worden.

Gregory Corso

Mijn begin behelst mijn einde.
Mijn einde behelst mijn begin.

Leven gaat over het wegnemen van weerstand.
Zodat je volledig leeft, vol overgave en liefde.
Als je dat goed doet, verdwijnt ook de laatste weerstand: die van de dood.

Ik geloof in de vergetelheid, de zachtmoedige mantel der liefde.
We worden langzaam vergeten door wie ons kende.
Voor wie later komt, zullen we nooit hebben bestaan.
Vergetelheid is vergiffenis.

Rik Torts

Zo leef ik naar mijn dood toe in harmonie met de onbegrijpelijke orde der dingen.

Sarabande Friedrich Handel