Carpe diem

Wie bijtijds roept, dat zijn monument voltooid is,
heeft waarschijnlijk nog heel wat jaren tegoed.

Carpe diem

‘dum loquimur, fugerit invida aetas:
carpe diem quam minimum credula postero’

– Horatius, dichter, 65 – 8 v.C.

In vertaling:

Het leven snelt voorbij. Terwijl wij praten,
Ontvlucht de tijd ons tevens treiterachtig.
Geniet ten volle van de dag van heden.
En reken niet te zeer op die van morgen.

– vertaald door Anton van Wilderode